Najstarsze wzmianki o osadzie Bykowina pochodzą z roku 1369 i znajdują się w dokumentach miasta Bytomia dotyczących spadkobierców rodziny bytomskich Piastów z Olesna i Cieszyna, między którymi osada Bykowina jest wymieniona. Była to osada położona w bukowym lesie posiadająca kamieniołom, w którym wyrabiano kamienie młyńskie.

Rejestry chrztów w Parafii Kochłowickiej pod rokiem 1661 odnotowują chrzest pierwszego dziecka z Bykowiny.

Pierwszym miejscem gromadzącym mieszkańców Bykowiny na modlitwie była wybudowana ok. 1860 roku kaplica z dzwonkiem, poświęcona Matce Bożej Różańcowej. Znajdowała się ona naprzeciw obecnego cmentarza. W kaplicy tej 3 razy w roku odprawiane były Msze św., które sprawował ksiądz z Kochłowic oraz nabożeństwa prowadzone przez samych mieszkańców. W 1940 roku kapliczka została zburzona przez hitlerowców.

Ks. Proboszcz Ludwik Tunkel, ówczesny proboszcz kochłowicki, zwrócił się z prośbą do Zarządu Szkolnego o odstąpienie dwóch klas w celu utworzenia kaplicy, w której można by sprawować Msze św. We wrześniu 1919 roku Zarząd Szkolny uchwalił jednomyślnie, iż odda Zarządowi Kościelnemu na nabożeństwa dwa pomieszczenia.

Następna strona...