24 listopada 1935 roku poświęcono 3 dzwony, które dla kościoła ufundowali Parafianie. Największy dzwon - Serca Pana Jezusa zakupiono z ich składek. Drugi - Królowej Polski - był darem mieszkańców Otylii, a trzeci - św. Franciszka - rodziny Rainert.

Wiosną 1936 roku ksiądz Potyka rozpoczął budowę plebanii. W październiku 1937 roku kościół wzbogacił się o nowe 15-głosowe organy. W tym samym także roku uroczyście obchodzono pierwsze w nowym kościele Misje św. Podczas misji św. odbyła się także uroczystość poświęcenia całej parafii Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

W roku 1947 w Parafii odbyły się pierwsze po wojnie Misje św. Ufundowany został Krzyż Misyjny. Na nowo rozpoczęły swą działalność stowarzyszenia kościelne, m.in. Sodalicja Mariańska, Bractwo Różańcowe, Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, III Zakon św. Franciszka.

Opracowanie - Przemysław Noparlik