26 listopada 1919 roku ks. Ludwik Tunkel pisał do hrabiego Henkel: "Kilku posiedzicieli domów z gminy Bykowina przystąpiło do mnie z prośbą, aby odprawić u nich nabożeństwa niedzielne raz czy dwa razy na miesiąc...". Uroczyste poświęcenie tymczasowego kościoła miało miejsce 13 czerwca 1920 roku, a dokonał go ks. dziekan Ludwik Tunkel. Początkowo nabożeństwa i Msze św. odprawiali tam księża kochłowiccy. Pierwszym miejscowym duszpasterzem został ksiądz Karol Fabiś. Objął on swe stanowisko 1 kwietnia 1923 roku. W październiku 1924 roku została powołana Sodalicja Mariańska, zaś 17 grudnia 1924 roku kanonicznie utworzono osobny III Zakon Franciszkański dla lokalii Bykowina. W parafii działało także Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej oraz Bractwo Różańcowe.

29 lipca 1925 roku Administracja Apostolska Śląska Polskiego wydała dekret o ustanowieniu w Bykowinie samodzielnej parafii. Dokument ten podpisał wikariusz generalny ks. Teofil Bromboszcz, a dekret wszedł w życie 1 sierpnia 1925 roku Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Karol Fabiś.

1 października 1926 roku poświęcono nowy cmentarz na Bykowinie. Kiedy ks. biskup Arkadiusz Lisiecki wizytował Bykowinę 7 maja 1929 roku, polecił wybudowanie nowego kościoła i plebanii. Nowym proboszczem Parafii został 23.07.1929 roku ks. Augustyn Potyka.
W końcu 26 czerwca 1935 roku Rada Parafialna zadecydowała: "Ponieważ obecny kościółek jest za mały na naszą parafię, ludzie muszą stać pod gołym niebem, mieszkanie proboszcza zostało wypowiedziane i trzeba się obawiać, że i tymczasowa kaplica zostanie niebawem wypowiedziana przez władze szkolne, uchwala Rada Parafialna jeszcze w tym roku przystąpić do budowy nowego kościoła".
25 sierpnia 1935 roku nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego. Kościół budowano w miejscu położonym na najwyższym wzniesieniu, tak zwanej "skałce". Był to teren nierówny, zupełnie skalisty, a dla wyrównania go trzeba było używać materiału wybuchowego.

Projektantem nowej świątyni był diecezjalny budowniczy Jan Affa. Kościół, o wymiarach: długość - 29,5 m, szerokość - 14,4 m, wysokość wieży - 24,2 m, zaprojektowany został w stylu modernistycznym. Według planów mógł pomieścić ponad 1000 osób.
Kościół wybudowano w rekordowo krótkim czasie 4 miesięcy. Nową świątynię poświęcono Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Następna strona...